Tin tức nổi bật

TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy giông bão, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-BCĐ, ngày 24/4/2017 của Ban chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017 và nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, từng bước nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo được công tác an sinh trên địa bàn huyện...
Mường Chà: tập huấn “nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2017” cho 80 học viên
Ngày 24/10, UBND huyện Mường Chà tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2017, cho 80 học viên thuộc ban giám sát cộng đồng 6 xã Na Sang, Mường Mươn, Ma Thì Hồ, Huổi Lèng, Sa Lông và Thị trấn. Đồng Chí Trang A Lử, phó chủ tịch UBND huyện dự lớp tập huấn.
lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Thực hiện Công văn số 139/ĐĐBQH-VP ngày 17/10/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Sau khi thống nhất giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Kinh tế

xem tất cả
Nông dân huyện Mường Chà Thu hoạch lúa mùa 2017
Vụ mùa 2017 tổng diện tích gieo trồng lúa ruộng của huyện Mường Chà là 1.581,4 ha đạt 98,9 % kế hoạch. Thời gian gieo cấy phân thành 3 trà lúa là trà sớm, trà chính vụ và trà muộn. Hiện tại các trà lúa đã bước vào giai đoạn chín sáp – thu hoạch.
Đầu ra nào cho Dứa Mường Chà
Cây Dứa (Ananas Comosus) được đưa vào trồng rải rác trên địa bàn huyện Mường Chà từ năm 2008. Do thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên Dứa Mường Chà được đánh giá có chất lượng tốt quả thơm ngon, thuận lợi trong tiêu thụ. Do đó diện tích trồng dứa đã được tăng dần qua các năm. Đến nay (2017) diện tích trồng dứa đã đạt trên 133 ha, phân bố chủ yếu tại các xã Mường Mươn, Na Sang, Sa Lông, Huổi Lèng, Ma Thì Hồ
Tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội tăng 13% so với đầu năm
Theo báo cáo số 80/BC-NHCS ngày 19/6/2017 của phòng giao dịch huyện Mường Chà về kết quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Trong 6 tháng đầu năm 2017, phòng giao dịch huyện Mường Chà đã căn cứ vào quyết định số 121/QĐ-BĐD HĐQT ngày 14/02/2017 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2017 và nhu cầu vay vốn của đối tượng chính sách tại các xã, thị trấn tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 tới các xã, thị trấn. Sau đó tiến hành các trình tự, thủ tục cho vay theo quy định của Nhà nước.
Tự thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 60 % dự toán
Theo báo cáo số 202/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP) 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán NSĐP 6 tháng cuối năm 2017, trong 06 tháng đầu năm tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 246.669 triệu đồng, đạt 55% dự toán năm, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 13.910 triệu đồng, đạt 60% dự toán năm. Nguồn thu chủ yếu chủ yếu gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thu khác ngành thuế, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê nhà sở hữu nhà nước, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu khác ngân sách.
Dư nợ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Mường Chà đạt 268.500 triệu đồng
Theo báo cáo số 61/NHNo - MC ngày 15/6/2017 của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường Chà về ước hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 thì trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh đã huy động tổng nguồn ước đạt 185.600 triệu đồng (đạt 95 % KH năm), tăng 14.200 triệu đồng (tăng 108,2 %) so với năm 2016. Trong đó: tiền gửi dân cư ước đạt 147.200 triệu đồng (đạt 98,5 % KH năm), tăng 21.200 triệu đồng (tăng 117,2 %) so với năm 2016. Tổng dư nợ đạt 268.500 triệu đồng (đạt 97 % KH năm), tăng 32.500 triệu đồng (tăng 11 %) so với năm 2016.

Chính trị

xem tất cả
TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy giông bão, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
Huyện ủy Mường Chà ban hành Chương trình hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mường Chà đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được nâng lên
Huyện ủy Mường Chà sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 24/7/2017, Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng HĐND - UBND huyện Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Huyện ủy Mường Chà triển khai nghị quyết HN lần thứ 5 BCH trung ương
Ngày 07/8/2017, Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy -Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; Bí thư, phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mường Chà
Đất đai thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, cơ bản đất đai trên địa bàn huyện được sử dụng đúng quy hoạch, đúng mục đích góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất có lúc có nơi chưa chặt chẽ, một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý mua bán chuyển nhượng đất và tranh chấp đất đai còn xảy ra ở một số xã trên địa bàn huyện. Công tác kiểm tra, tranh tra xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai chưa kịp thời gây bức xúc trong nội bộ nhân dân.

Văn hóa xã hội

xem tất cả
Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-BCĐ, ngày 24/4/2017 của Ban chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017 và nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, từng bước nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo được công tác an sinh trên địa bàn huyện...
Mường Chà: tập huấn “nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2017” cho 80 học viên
Ngày 24/10, UBND huyện Mường Chà tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2017, cho 80 học viên thuộc ban giám sát cộng đồng 6 xã Na Sang, Mường Mươn, Ma Thì Hồ, Huổi Lèng, Sa Lông và Thị trấn. Đồng Chí Trang A Lử, phó chủ tịch UBND huyện dự lớp tập huấn.
Huyện Mường Chà tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
Chiều ngày 22/8/2017, UBND huyện Mường Chà đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 tại Hội trường huyện ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; đồng chí Lò Thị Thời - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh và của huyện; Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; đại diện Ban giám hiệu các đơn vị trường học.
Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2017 - 2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế (tại Quyết định số 906/QĐ-BYT, ngày 15/3/2017 về việc phê duyệt Đề án và "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016 - 2020") và sự chỉ đạo của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Điện Biên (theo Kế hoạch số 282/KH-CCDS ngày 18/5/2017), nhằm góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở nhóm tuổi vị thành niên/thanh niên, nâng cao chất lượng dân số
Bế mạc giải cầu lông lãnh đạo huyện Mường Chà năm 2017
Nhằm đảy mạnh cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); 72 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam; 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), UBND huyện đã tổ chức giải cầu lông lãnh đạo năm 2017 trong 02 ngày, ngày 18,19/8/2017. Đây là lần thứ 3 tổ chức giải cầu lông lãnh đạo trên địa bàn huyện.

An ninh quốc phòng

xem tất cả
Trương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên", Huyện ủy Mường Chà xây dựng và ban hành Nghị quyết số 09 - NQ/HU ngày 16/8/2017 về chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Mường Chà,
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
Ngày 06/6/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Mường Chà đã đưa 02 bị cáo Lò Văn Tương và Lò Văn Thanh là hai anh em ruột cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bản Huổi Tao B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cùng bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản” ra xét xử sơ thẩm công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện
36 tháng tù giam vì tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”
Ngày 25/5/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Mường Chà đã đưa bị cáo Vàng Thị H sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số 12, Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, bị truy tố về tội “tổ chức người khác chốn đi nước ngoài” ra xét xử công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện.
Phát hiện, xử lý 29 vụ vi phạm liên quan đến rừng
Theo số liệu thống kế rừng tháng 12/2016, Huyện Mường Chà có tỷ lệ che phủ rừng: 34,9% (41.524,51 ha. Trong đó: rừng tự nhiên: 40.578,89 ha), năm 2017, huyện phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,56% (tăng 0,66% so với năm 2016), để đạt được chỉ tiêu này, UBND huyện đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
Triển khai thực hiện bản số 3790/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng năm 2017
Triển khai thực hiện bản số 3790/BNN-TCLN ngày 09/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng năm 2017 (gửi 04 tỉnh: Điện Biên, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam) và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại các văn bản: số 755/UBND-KTN ngày 21/3/2017 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; số 918/UBND - KTN ngày 10/4/2017 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh; số 1410/UBND-KTN ngày 22/5/2017về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng năm 2017, ngày 05/8/2017, UBND huyện đã ban hành văn bản số 529/UBND-VP về việc tăng cường giải pháp bảo vệ rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Mường Chà chỉ đạo các quan, phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị LLVT huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3790/BNN-TCLN ngày 09/5/2017 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ và phát triển rừng.

Những điều cần biết

xem tất cả
DỰ BÁO VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG 2017
Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, xu hướng thời tiết vụ Đông năm 2017. - Nền nhiệt độ trung bình từ tháng 9 - 12/2017 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 - 1,00C, từ tháng 12/2017 - 2/2018 có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại cùng sương muối.
Hướng dẫn phòng trừ Rầy lưng trắng, Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh Đạo ôn gây hại trên lúa mùa 2017.
Hiện tại, cây lúa vụ mùa 2017 toàn huyện Mường Chà gieo cấy được 1.581,4 ha, giai đoạn sinh trưởng chủ yếu đẻ nhánh rộ - đứng cái. Lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi tuy nhiên đang bị một số đối tượng sinh vật gây hại như Rầy lưng trắng, Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh Đạo ôn,...
Quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo đúng quy định, ngày 13/7/2017, HĐND tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên đia bàn tỉnh Điện Biên.
Sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (tại văn bản số 2376/UBND-TH ngày 23/8/2017), UBND huyện Mường Chà đã ban hành văn bản số 867/UBND-VP ngày 29/8/2017 về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, chủ trì là Công an huyện có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ. Các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017
Ngày 30/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 76/2017/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 01/7/2017, các đối tượng sau đây sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017