Kết luận thanh tra trách nhiệm UBND thị trấn 2016

Kết luận thanh tra trách nhiệm UBND thị trấn 2016


Tin liên quan
Kết luận thanh tra xã Nậm nèn 2015
KLTT phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2015 và phòng Dân tộc huyện năm 2014 -2015
Kết luận thanh tra xã Huổi Lèng, Pa Ham năm 2013-2015
công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi NSĐP năm 2017
<<1 2 3