QĐ công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2018

QĐ công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2018


Tin liên quan
Kết luận thanh tra xã Nậm nèn 2015
KLTT phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2015 và phòng Dân tộc huyện năm 2014 -2015
Kết luận thanh tra xã Huổi Lèng, Pa Ham năm 2013-2015
Kết luận thanh tra trách nhiệm UBND thị trấn 2016
<<1 2 3