Tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá XX

Số, ký hiệu Ngày tháng Nội dung trích yếu văn bản Link tải
40/TB-HĐND 12/11/2018 Thông báo: Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scand

Word

24/KH-HĐND 12/11/2018 Kế hoạch: Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Scand

Word

 


Tin liên quan
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 hđnd HUYỆN KHÓA XX
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHOÁ XX
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN KHÓA XX
Văn bản kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XX