An ninh quốc phòng

CÔNG AN HUYỆN MƯỜNG CHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN TẠI XÃ NA SANG
Thời gian qua lực lượng Công an huyện Mường chà đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
CÔNG AN HUYỆN MƯỜNG CHÀ, PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN MUA BÁN NGƯỜI BN- 06
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/5 công an huyện Mường chà, đã tiến hành bắt giữ đối tượng: Hờ A Sếnh sinh năm 1987, trú tại bản Mốc 4, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ đang trên đường lừa 2 mẹ con nạn nhân:
CÔNG AN HUYỆN MƯỜNG CHÀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
Ngay từ đầu năm, lực lượng Công an huyện Mường Chà đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở bám nắm địa bàn
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Thực hiện văn bản chỉ đạo của TW, của Tỉnh về trật tự an toàn giao thông như: Luật giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 171/20103/NĐ-CP ngày 13/11/2013; Nghị định số 46/NĐ - CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.
<<1 2 3 4