Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2018

Căn cứ theo kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Mường Chà về công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018. Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh thị trấn Mường Chà tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2018 từ ngày 15 – 18/10/2018.

Trong thời gian 4 ngày, 60 học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được triển khai 7 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chiến tranh xâm lược các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và Chuyên đề nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Kết thúc lớp học các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận./.

KV-VHXH


Tin liên quan
Hội đồng nhân dân xã Sa Lông tổ chức kỳ họp thứ 5
Tọa đàm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3
Lễ mừng thọ, chúc thọ năm 2018
Thị trấn Mường Chà tổ chức hội xuân Mậu Tuất 2018
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9