Nhằm nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, vừa qua, trong 02 ngày, ngày 25, 26/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm Tòa án nhân dân đợt 1 năm 2017 cho các Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và Hội thẩm Tòa án nhân dân 05 huyện, gồm: Điện Biên, Mường Chà, Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Pồ. Trong đó Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân Huyện Mường Chà tham dự có 18/20 Hội thầm (đạt 90%).

          Tham dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Văn Nam - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. Phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí Giàng Thị Hoa đã đề nghị các vị Hội thẩm, những người do nhân dân bầu ra, là người thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân khi tham gia xét xử hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tiếp thu những kỹ năng, kiến thức cơ bản để phục vụ tốt công tác xét xử án.

          Trong 02 ngày, các vị Hội thẩm tòa án nhân dân tinh, huyện được tập huấn 02  nội dung: nghiệp vụ và kỹ năng xét xử các vụ án hình sự (do đồng chí Nguyễn Thanh Mận - Phó Giám đốc học viện Tòa án thực hiện) và  nghiệp vụ và kỹ năng xét xử các vụ án dân sự (do thạc sĩ Nguyễn Quang Lộc - Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thực hiện). 

          Qua lớp tập huấn, các vị Hội thẩm nắm được vị trí, vai trò, quyền hạn của mình và kỹ năng xét xử đối với các vụ án dân sự, các vụ án hình sự; nắm các vấn đề cơ bản của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, hình sự và tố tụng hình sự. Từ đó, Hội thẩm sẽ tự tin hơn khi tham gia xét xử các vụ án, đảm bảo bản án được tuyên ra đúng quy định của pháp luật, có tính răn đe, giáo dục, đồng thời phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.