Chính trị

Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2016
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-SNV ngày 20/9/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện Mường Chà năm 2016
Mường Chà tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng những tháng cuối năm
Mường Chà đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm trước cho đến hết tháng 2 năm sau là lúc nông nhàn
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
Hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới Đại hội Đảng các cấp do Hội nông dân huyện phát động.
Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Hội Người cao tuổi huyện Mường Chà hiện có 1.630 hội viên, sinh hoạt ở 97 chi hội. Trong những năm qua
<<1 2 3