Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2018

 

Các văn bản mới ban hành của Thường trực HĐND huyện

 

 
STT Số, ký hiệu Trích yếu nội dung
01 173/CTr-TT.HĐND Chương trình công tác tháng 7/2018 của Thường trực HĐND huyện
02 174/CTr-TT.HĐND Chương trình công tác tháng 8/2018 của Thường trực HĐND huyện

 


Tin liên quan
Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện năm 2018