Chương trình phát triển vùng Mường Chà, Tập Huẫn Kỹ Năng tổ chức sinh hoạt CLB đọc thôn bản hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG MƯỜNG CHÀ, TẬP HUẤN “KỸ NĂNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ĐỌC THÔN BẢN HIỆU QUẢ”
 
Tại đây các thành viên thuộc ban chủ nhiệm sẽ được tìm hiểu mục đích ý nghĩ từ việc thực hiện câu lạc bộ đọc sách; giới thiệu về tiến trình tổ chức một buổi đọc truyện chung cho các câu lạc bộ đọc sách tại các bản; hình thức tổ chức buổi đọc sách cho trẻ…
Việc tổ chức, duy trì các câu lạc bộ đọc sách thôn bản của chương trình phát triển vùng Mường chà là việc làm cần thiết, mang lại nhiều lợi ích và tạo sân chơi cho các thành viên trong câu lạc bộ tại các vùng khó khăn. Qua hoạt động này, sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và giáo dục cho trẻ em vùng khó.
Tác giả: Công Tuyến, đài TT-TH huyện Mường Chà

Tin liên quan
UBND huyện Mường Chà ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020
Công nhận 62 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016
Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Mường Chà lần thứ VIII - năm 2017
Bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2017
1 2 3 4 5 6