Chuyên trang các hoạt động của Đảng ủy - HĐND - UBND các xã - Thị trấn

Triển khai điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
( )
Ngày 02 /4, Ủy ban MTTQ thị trấn Mường Chà tổ chức hội nghị triển khai điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại tổ dân phố số 1 thị trấn Mường Chà.
1 2 3>>