Chuyên trang các hoạt động của Đảng ủy - HĐND - UBND các xã - Thị trấn

Ủy ban MTTQ huyện giám sát tại xã Mường Mươn
( 29/05/2018 )
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-MTTQ-BTT ngày 8/5/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà về việc Giám sát công tác tổ chức, triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017 trên địa bàn huyện Mường Chà.
1 2 3 4 5>>