Công bố công khai kết quả thanh tra theo Quyết định số: 2370/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND huyện Mường Chà

Ban hành kết luận cuộc thanh tra theo Quyết định số: 2370/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND huyện Mường Chà. Kết quả qua công tác thanh tra phát hiện 2/2 đơn vị được thanh tra có sai phạm, kiến nghị xử lý trách nhiệm 2 tập thểcó sai phạm bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9