Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2018

Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2018


Tin liên quan
Văn bản đến năm 2018
Kết luận thanh tra xã Nậm nèn 2015
KLTT phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2015 và phòng Dân tộc huyện năm 2014 -2015
Kết luận thanh tra xã Huổi Lèng, Pa Ham năm 2013-2015
<<1 2