công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi NSĐP năm 2017

Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi NSĐP năm 2017


Tin liên quan
Văn bản đến năm 2018
Kết luận thanh tra xã Nậm nèn 2015
KLTT phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2015 và phòng Dân tộc huyện năm 2014 -2015
Kết luận thanh tra xã Huổi Lèng, Pa Ham năm 2013-2015
<<1 2