Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý thu, chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí Ngân sách; các chương trình dự án đầu tư; việc thu, nộp sử dụng các loại quỹ, phí, lệ phí, các khoản đóng góp của dân theo chế độ chính sách hiện hành tại UBND Huổi L

Kết luận cuộc thanh tra theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện Mường Chà, về việc Thanh tra công tác quản lý thu, chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí, ngân sách; các chương trình dự án đầu tư; việc thu, nộp sử dụng các loại quỹ, phí, lệ phí, các khoản đóng góp của dân theo chế độ chính sách hiện hành tại UBND Huổi Lèng và UBND xã Pa Ham, thực hiện năm 2016-2018. Kết quả qua công tác thanh tra phát hiện 2/2 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra số tiến là: 21.795.000đ; kiến nghị giảm trừ qua thanh toán số tiền: 7.652.167đ; kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 tập thể và 05 cá nhân để xảy ra sai phạm bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.


Tin liên quan
Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính
Sáng ngày 01/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội thầm nhân dân năm 2017
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà tổ chức xét xử lưu động tại xã Sa Lông
<<1 2 3 4