CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở MƯỜNG MƯƠN

       Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua, công tác dân vận của xã Mường Mươn, huyện Mường Chà đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mường Mươn đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch đồng thời yêu cầu các đơn vị chọn các mô hình, điển hình dân vận khéo bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức thực hiện. Qua đó tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, công tác dân vận được thực hiện tốt góp phần phục vụ lợi ích thiết thực cho nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc phát động các phong trào thi đua thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Cán bộ xã đến từng thôn bản vận động tuyên truyền người dân 

Người dân bản Mường Mươn 1 họp định kỳ hàng tháng

      Thực hiện công tác dân vận, UBND xã Mường Mươn đã tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc làm, giải phóng mặt bằng, chính sách an sinh xã hội. Các tổ chức đoàn thể của xã đã chú trọng phát động nhiều phong trào thi đua trong công tác dân vận như: tổ chức các hoạt động tình nguyện thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo. Hội LHPN xã vận động các cơ sở hội xây dựng các mô hình “5 không, 5 sạch”, “Mỗi gia đình có một vườn rau sạch”. Hội Nông dân xã tuyên truyền, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay được nhân rộng trong cộng đồng và khu dân cư, khuyến khích các tổ chức, đoàn thể hướng về cộng đồng, làm nhiều việc có ích cho xã hội.

       Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của xã ngày một được củng cố, nâng cao chất lượng. Hệ thống dân vận từ xã đến các bản luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn cuộc sống, tham mưu cho cấp ủy những chủ trương quan trọng, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Hiện nay đàn gia súc, gia cầm của xã phát triển khá tốt với quy mô chăn nuôi theo từng hộ gia đình, tổng đàn trâu 925 con, đàn bò 675 con, đàn lợn gần 2115 con, gia cầm gần 9900con.

       Cùng với vận động người dân tập trung phát triển kinh tế, cán bộ làm công tác dân vận xã Mường Mươn đã tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

       Mường Mươn sẽ tiếp tực tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức phải thực sự "gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân", "hiểu dân, học dân, nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin"; hàng tháng tìm hiểu tình hình triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật ở khu dân cư, nắm tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của nhân dân, nhất là địa bàn vùng dân tộc thiểu số, nơi có nhiều khó khăn. Công tác dân vận, xã Mường Mươn đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.    

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

 


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9