Công tác xây dựng đảng

Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022
( 16/01/2017 )
Ngày 20/6/2017 vừa qua, Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tổ chức Đại hội và đây cũng là Đại hội điểm để các Công đoàn cơ sở bạn học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội.
TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
( 16/01/2017 )
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng,