Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 20/6/2017 vừa qua, Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tổ chức Đại hội và đây cũng là Đại hội điểm để các Công đoàn cơ sở bạn học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Lý Nụ Phình - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Ông Vũ Văn Hữu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện cùng 20/22 đoàn viên công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà (đạt 90,9%).

Theo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà có 22 đoàn viên công đoàn. Trong đó: có 83,36% là Đảng viên; 100% có trình độ văn hóa từ THCS trở lên; 27,26 % có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 68,2%  có trình độ chuyên môn trung cấp. Mặc dù, Công đoàn với nhiều bộ phận chuyên môn, điều kiện làm việc của một sồ bộ phận chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu công việc, một số đoàn viên công đoàn chưa có nhà ở còn phải ở nhờ và thuê nhà ở … Song với sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành và toàn thể đoàn viên công đoàn, hoạt động của công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ  2012 - 2017 đã đạt được những kết quả nhất định. Công đoàn đã tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới 100% đoàn viên công đoàn một cách kịp thời. Từ đó, đoàn viên công đoàn nắm và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự ở cơ quan cũng như trên địa bàn huyện.

Công đoàn đã tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia quản lý nhà nước thông qua việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia của đoàn viên công đoàn vào các văn bản Dự thảo Luật do cơ quan nhà nước gửi đến, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan… Luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và Lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn do đó: 100% đoàn viên công đoàn được đảm bảo chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản, nghỉ phép…  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đề ra được phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu được 03 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có uy tín, có sức khỏe , có khả năng gánh vác hoạt động công đoàn. Ban chấp hành công đoàn đã họp kỳ đầu, bầu ông: Lường Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn, bầu  bà Nguyễn Thị Dịu - Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch công đoàn. Đại hội đã bầu được 03 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

(Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thị trấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội )

Đại Hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai. Qua đại hội, các công đoàn cơ cở bạn tham dự đại hội đã học tập được cách thức xây dựng báo cáo trình đại hội, cách thức điều hành Đại hội … để từ đó tổ chức Đại hội ở công đoàn mình đạt kết quả.

  

Mường Chà, ngày 21/6/2017

Người viết


Tin liên quan
TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ huyện Mường Chà
Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở
Đảng bộ huyện mường chà 65 năm xây dựng và trưởng thành