Đảng bộ huyện mường chà 65 năm xây dựng và trưởng thành

Mường Chà trước đây là Châu Lai, trong thời kỳ cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước tình hình mới của cách mạng, Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu quyết định tách ban cán sự Đảng liên huyện Tuần - Lai thành Ban cán sự Đảng huyện Tuần Giáo và Ban chi ủy huyện Mường Lay. Ngày 25/01/1954, Ban cán sự tỉnh Lai Châu quyết định thành lập chi bộ Đảng huyện Mường Lay gồm 7 đảng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Giảng làm bí thư, đồng chí Lâm Sung làm phó bí thư. Chi bộ Đảng huyện Mường Lay là tiền thân của Đảng bộ huyện ngày nay. Đây là bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ huyện, từ đây nhân dân các dân tộc trong huyện Mường Lay nay là huyện Mường Chà có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo.

Châu Mường Lay thời kỳ mới thành lập có 19 xã và 1 thị trấn; sau đó chuyển 8 xã để thành lập châu Tủa Chùa theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ; lúc này châu Mường Lay có 11 xã và  thị trấn châu lỵ.  Ngày 02/3/2005 Chính phủ ra Nghị định số 25/2005/NĐ - CP về điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên Thị xã Lai Châu thành Thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, qua 3 lần chia tách, thành lập mới các xã (có 11 xã chuyển sang huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ, Thị xã Mường Lay và tỉnh Lai Châu), đến nay huyện Mường Chà có 11 xã và 1 thị trấn có 124 thôn, bản, tổ dân phố; Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 175 chi bộ trực thuộc đảng  bộ cơ sở với tổng số 2.547 đảng viên.

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban ngành tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện,  diện mạo của huyện Mường Chà đã có nhiều đổi thay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá; thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2017 đạt 20,37 triệu đồng (tăng 14,92 triệu đồng so với năm 2008). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 32,05% (giảm 49,05% so với năm 2008); công nghiệp xây dựng chiếm 33,45% (tăng 27,95% so với 2008); thương mại dịch vụ chiếm 34,5% (tăng 22% so với năm 2008). Đã hình thành và phát triển các vùng kinh tế; tích cực triển khai và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa giống cây con có năng suất, chất lượng vào chăn nuôi. Hiện toàn huyện có 713 hộ kinh doanh cá thể (với tổng số vốn đăng ký trên 48 tỷ đồng), có 24 doanh nghiệp vừa và nhỏ (với tổng số vốn đăng ký 600 tỷ đồng), góp phần quan trọng tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo tăng thu nhập cho người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển; hệ thống giao thông nông thôn hàng năm được mở mới, nâng cấp, đến nay 100% số xã có đường  ô tô đến Trung tâm xã, trong đó có 10/11 xã đi được quanh năm; 108/124 thôn, bản, tổ dân phố có đường giao thông thuận tiện, góp phần giao lưu, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân các dân tộc trong huyện.  100% xã có điểm  bưu điện văn hóa xã, có điện lưới quốc gia; 74% số hộ được sử dụng điện, 97 % số dân thị trấn được sử dụng nước sạch, 87,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Quan tâm đúng mức đến phát triển đô thị ở thị trấn, đến nay đã đạt 10/12 tiêu chí đô thị loại 5. Chương trình  xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện có hiệu quả, hiện nay bình quân các xã đạt trên 7,72/19 tiêu chí. 

Toàn huyện có 48 trường học, trong đó có 26 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 23 trường so với năm 2008); tỷ lệ huy động trẻ ra lớp trung bình ở các bậc học đạt cao. Năm 2000 hoàn thành phổ cập tiểu học, năm 2008 hoàn thành phổ cập THCS, hiện nay tiếp tục duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Mạng lưới y tế từ huyện đến thôn, bản tiếp tục được củng cố kiện toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp. Công tác chăm sóc sức khỏe, chất lượng khám và điều trị không ngừng được nâng cao; đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân đạt 8,9 bác sỹ/vạn dân, 24,6 giường bệnh/1 vạn dân, 100% phòng khám đa khoa khu vực có bác sỹ, 10/12 xã, thị trấn có bác sỹ, 88,7 % thôn bản có nhân viên y tế hoạt động; 6/12 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Công tác an sinh xã hội ngày càng được chú trọng tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-3,5 %/năm, đã quan tâm tạo việc làm cho người lao động, hằng năm có trên 300 lao động được đào tạo nghề. Có 90% số xã được phủ sóng phát thanh - truyền hình. Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng. Đã có 50% hộ gia đình; 21% thôn bản, tổ dân phố; 79,2% cơ quan , đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo xây dựng củng cố lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện; tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng của huyện và cơ sở đạt kết quả cao. Huyện đã thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị toàn diện với huyện Mường Mày tỉnh Phong Sa Ly (nước CHDCND Lào). Làm tốt công tác quản lý đường đường biên mốc giới, kịp thời giải quyết các vụ việc trên tuyến biên giới.  Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm, bảo đảm đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, hoạt động có hiệu quả. Hằng năm có trên 50 % tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém, có có từ 70% đến 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 10% đến 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hằng năm kết nạp từ trên 100 đảng viên trở lên. Năm 2008 có trên 30% thôn, bản chưa có đảng viên, đến nay 100% thôn, bản, tổ dân phố có đảng viên, 75% trạm y tế, 80,64% thôn, bản, tổ dân phố và 100% trường học có chi bộ. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát không ngừng được nâng lên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn những lệc lạch, khắc phục những hạn chế khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực hiện tốt công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tôc, tôn giáo gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh.Hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Cải cách hành chính đã có những chuyến biến tích cực, từ đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng tập trung hướng các hoạt động về cơ sở. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Củng cố tinh thần đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa bản sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện.

65 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều gian nan, vất vả, qua nhiều lần chia tách thành lập mới; đặc biệt trận lũ lịch sử năm 1996 đã gây nhiều thiệt hại về người và của; kết cấu hạ tầng của Trung tâm huyện hầu như bị phá hủy hoàn toàn, huyện phải di dời về địa diểm mới, gặp muôn vàn khó khăn. Song trong mỗi thời điểm, Đảng bộ huyện đều có những chủ trương đúng đắn, tập trung lãnh đạo từng bước giải quyết và khắc phục kịp thời các khó khăn, thử thách. Sự đồng sức, chung lòng, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân các dân tộc ngày càng được củng cố, đưa huyện Mường Chà từng bước phát triển. Với những thành tích đã đạt được Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mường Chà đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng hai (năm1980), huân chương lao động hạng nhất (năm 1984) và huân chương lao động hạng ba vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (25/01/1954 - 25/01/2009).

Tự hào, trân trọng những thành quả đã đạt được trong 65 năm qua; ý thức được chặng đường tới Đảng bộ huyện Mường Chà còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại yếu kém.  Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mường Chà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, nội lực, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng Đảng bộ huyện Mường Chà tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

TG: Từ Bá Minh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyệnMường Chà


Tin liên quan
Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022
TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ huyện Mường Chà
Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở
<<1 2