Hội đồng nhân dân

Chiều ngày 12/10/2017, Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2022 tại hội trường Huyện ủy với chủ đề: Chủ đề: “Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp của HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015”. Chủ tọa Hội nghị gồm: đồng chí Từ Bá Minh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND cùng hai đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện: Hoàng Thị Thúy Đương, Hoàng Điều.

Tham dự Hội nghị, ở cấp huyện có các đồng chí lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo các cơ quan liên quan: Tư Pháp, Nội vụ, Thanh tra, Công an huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự; đại diện lãnh đạo các Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND; cấp xã có các đồng chí Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban của HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc.

Đ/c Từ Bá Minh - Bí thu Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc)

Tại Hội nghị có 15 bài tham luận, trong đó có 08 bài tham luận của đại diện UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND Thị trấn Mường Chà, HĐND xã Huổi Lèng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Mương phát biểu trực tiếp tại Hội trường và một số ý kiến trao đổi xoay quanh hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND theo quy định của Luậttổ chức chính quyền địa phương năm 2015 với các nội dung chủ yếu như: công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với lãnh đạo UBND trong chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; công tác thẩm tra báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết; công tác điều hành kỳ họp HĐND; kỹ năng chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với HĐND huyện trong công tác tiếp xúc cử triv.v… Mỗi bài tham luận đã làm rõ thực trạng trong từng nội dung công việc (những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế tồn tại), từ đó đã đề ra các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của UBND, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban của HĐND huyện, xã đối với nhiệm vụ được giao.  

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2022 được tổ chức là dịp để Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện - xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ những thực tế hoạt động và học hỏi kinh nghiệm trong từng công việc cụ thể xoay quanh hoạt động tổ chức kỳ họp của HĐND, từ đó áp dụng vào thực tế của đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ họp HĐND, một chức năng quan trọng của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện - xã.

(Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2022)

T/g: Huyền trân