Hội đồng nhân dân xã Sa Lông tổ chức kỳ họp thứ 5

Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Sa Lông khóa III được tổ chức ngày 28/11/2017. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã; đại diện các ban, đoàn thể xã và 22/24 đại biểu HĐND xã (đạt 92 %), 02 đại biểu vắng có lý do.

Trình tại kỳ họp, đại biểu xem xét 07 báo cáo, 02 tờ trình. Trong đó, tập trung xem xét kỹ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - ANvà báo cáo thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Cơ bản đại biểu HĐND nhất trí cao với nội dung các báo cáo trình kỳ họp, không có đại biểu nào có ý kiến thêm.

(Đ/c Hồ A Câu - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Lông báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2018 …)

Theo báo cáo, năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Sa Lông đạt được những kết quả nhất định: Tổng diện tích trồng cây lương thực: 631ha, sản lượng: 1.257,7 tấn, đạt 83,6 % kế hoạch; diện tích trồng dứa 32 ha, vượt 540% KH; đàn trâu: 1.246 con, vượt 12 % KH, đàn bò 459 con, vượt 18%, đàn lợn: 2.304 con, đạt 90% KH; tự thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 208.660.000đ, đạt 1.043% dự toán (do tăng thu từ tiền sử dụng đất); việc thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, đam bảo kịp thời;công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, không để xảy ra dịch bệnh. Trong năm đã tổ chức khám cho 5000 lượt người, kê đơn cấp phát thuốc cho 2350 lượt người, điều trị nội trú 100 lượt người, chuyển tuyến trên 250 lượt người, tiêm chủng cho trẻ dưới 01 tuổi với 100 lượt, chăm sóc sức khỏe sinh sản 97 lượt người; QP - AN được được duy trì, giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH còn một số chỉ tiêu kinh tế đạt ở mức thấp như lúa chiêm xuân và diện tích nuôi thủy sảnthực hiện đạt 50 % KH, cây đậu tương thực hiện 3/5 ha, đạt 60 % KH; một số mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chưa đánh giá rõ kết quả thực hiện như diện tích khoanh nuôi, bảo vệ rừng; tỷ lệ bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên; tỷ lệ trẻ dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng. Báo cáo chưa chỉ ra được nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt ở mức thấp để có hướng chỉ đạo trong năm 2018.

          HĐND xã đã biểu quyết thông qua 04 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2018; Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND và chương trình giám sát của HĐND xã năm 2018.

Kỳ họp được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của luật. Tuy nhiên, qua kỳ họp cũng thấy, nhiều đại biểu chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, chưa có ý kiến tham gia, góp ý vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Chủ tọa điều hành kỳ họp còn lúng túng./.

Người viết: HT


Tin liên quan
Tọa đàm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3
Lễ mừng thọ, chúc thọ năm 2018
Thị trấn Mường Chà tổ chức hội xuân Mậu Tuất 2018
Thị trấn Mường Chà tuyên truyền về ngày quốc tế hạnh phúc 20/3.
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9