Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 22/12/2017, Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; Bí thư, phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan, phòng, Ban, đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên - báo cáo viên Trung ương phổ biến 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;Nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

 Qua nghe quán triệt các Nghị quyết, cơ bản đại biểu tham dự Hội nghị đã nắm được tình hình thực tế của đất nước, quan điểm chỉ đạo của Đảng cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ta đề ra trong việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Đại biểu đồng tình,  nhất trí cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đảng đã đề ra. Tổ chức thực hiện đạt được các mục tiêu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Từ Bá Minh - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị viết bài thu hoạch cá nhân gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy chậm nhất vào ngày 15/01/2018; Yêu cầu các chi, đảng bộ quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời có trách nhiệm tổng hợp đánh giá kết quả thu hoạch của cá nhân dự Hội nghị do cấp ủy mình tổ chức báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

 

          Mường Chà, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Người viết: HT


Tin liên quan
Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX
Công điện về việc chủ động phòng chống, ứng phó với không khí lạnh và rét đậm
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2017
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9