Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, ngày 10/7/2018, Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn tổ chức Hội nghị Tổng kết sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đã