Huyện ủy Mường Chà sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 24/7/2017, Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng HĐND - UBND huyện Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Hội nghị đã được nghe đ/c Lý Nụ Phình - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời thảo luận tham gia ý kiến làm rõ hơn nội dung của báo cáo. Trong thảo luận có 08 đại biểu phát biểu ỷ kiến, cơ bản đại biểu nhất trí với những đánh giá nêu trong báo cáo, đồng thời phân tích làm rõ hơn nguyên nhân của những hạn chế tồn tại, từ đó đề ra giải pháp thực hiện đạt được nhiệm vụ trong năm 2017.    

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX, xây dựng chương trình công tác năm 2017, đã ban hành 07 chỉ thị, 36 thông báo, 09 kế hoạch, 275 quyết định đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây đựng hệ thống chính trị đạt kết quả. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được chú trọng. Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo kế hoạch. Lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở một số cơ quan đơn vị. Chỉ đạo tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 (Có 48/48 cơ sở đảng được phân loại. Trong đó: đạt trong sạch vững mạnh: 27 CSĐ, đạt 56,2%; HTTNV: 17 CSĐ, đạt 35,4%; HTNV: 04 CSĐ, đạt 8,33%. Tổng số 1.896 (93,8%) đảng viên được phân loại. Trong đó: Đảng viên HTXSNV: 226 (14,21%); Đảng viên HTTNV: 1.606 (78,34%); Đảng viên HTNV: 171 (8,34%); Đảng viên không HTNV: 07 (0,34%)) và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên (tổ chức mở 09 lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp với 477 học viên; cử 24 cán bộ, đảng viên đi học lý luận chính trị và nghiệp vụ xây dựng đảng, 20 công chức, viên chức đi học đại học và sau đại học). Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra và kết luận đối với 10 tổ chức đảng và 09 đảng viên...

6 tháng cuối năm 2017, Huyện ủy đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 07 giải pháp chủ yếu.

(Đồng chí Từ Bá Minh - Bí thư Huyện ủy - Phát biểu kết luận bế mạc Hội nghị)

 

Phát biểu kết luận bế mạc Hội nghị đồng chí Từ Bá Minh - Bí thư Huyện ủy đã đề nghị cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp sát với tình hình thực tế nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017./.

Huyền Trân


Tin liên quan
Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2016
Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mường Chà
Huyện ủy Mường Chà triển khai nghị quyết HN lần thứ 5 BCH trung ương