Huyện ủy Mường Chà triển khai nghị quyết HN lần thứ 5 BCH trung ương

Ngày 07/8/2017, Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy -Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; Bí thư, phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên - báo cáo viên Trung ương phổ biến các Nghị quyết Hội nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm: Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

          Qua nghe quán triệt, triển khai các Nghị quyết, từ những phân tích kỹ tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong mỗi Nghị quyết chuyên đề, cơ bản các đại biểu đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi Nghị quyết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Lý Nụ Phình - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nội dung mà các chi, đảng bộ cần quan tâm thực hiện đó là:

Thứ nhất, ngay sau hội nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo đúng Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ hai, gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết rõ về nội dung, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép hoặc sơ lược, qua loa, làm cho xong.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sau Hội nghị này, trước ngày 14/8/2017, các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị sẽ có viết bài thu hoạch cá nhân (làm rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của mỗi nghị quyết hội Nghị quyết Trung ương năm; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện; Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác) gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Các chi, Đảng bộ sau khi tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII tới toàn thể đảng viên trong chi, đảng bộ mình quản lý, có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá thu hoạch của cá nhân do cấp ủy mình tổ chức báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 30/8/2017.

 

          Mường Chà, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Người viết

Huyền Trân


Tin liên quan
Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2016
Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mường Chà
Huyện ủy Mường Chà sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017