MƯỜNG CHÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA I NĂM 2019

          Sáng ngày 18/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Chà đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019.

          Trong thời gian 5 ngày, 65 học viên là quần chúng ưu tú được học tập, nghiên cứu, thảo luận 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Đây là dịp giúp các học viên trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó xác định động cơ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác, học tập, phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

TH:Quỳnh Anh

          


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9