Mường Chà xác định hướng phát triển du lịch

Huyện Mường Chà có nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái. Như rừng ban cổ và hệ thống hang động ở các xã Sa Lông, Hừa Ngài, Huổi Lèng và Pa Ham. Tuy nhiên, những năm qua, việc phát triển du lịch - dịch vụ ở huyện Mường Chà chưa được quan tâm đúng mức nên lĩnh vực này chưa có đóng góp nhiều trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ðể khai thác tiềm năng về du lịch, năm 2017 Huyện ủy, HÐND huyện đã ban hành Nghị quyết về chương trình phát triển du lịch huyện Mường Chà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa nghị quyết. Theo đó, huyện sẽ tập trung xây dựng quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Huyện Mường Chà sẽ chú trọng đầu tư, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch theo từng vùng, từng khu vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Khu vực xã Na Sang, Mường Mươn tập trung phát triển du lịch văn hóa trên cơ sở khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể như các trò chơi, lễ hội dân gian của các dân tộc Thái, Khơ Mú; xây dựng sản phẩm dứa thành sản phẩm du lịch của huyện. Khu vực bản Cổng Trời (xã Sa Lông) chú trọng khai thác Lễ hội “Nào Pê Chầu” của người Mông, vẽ hoa văn bằng sáp ong của người Mông đỏ, tạo sân chơi cho du khách vừa trải nghiệm vừa mua sản phẩm. Khu vực Pa Ham, Nậm Nèn phát triển du lịch hang động và tổ chức thường niên Lễ hội “Kin Pang Then” của dân tộc Thái với quy mô cấp huyện gắn với Lễ hội Hoa ban của tỉnh. Cùng với đó, huyện sẽ huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch và tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Mường Chà.

Hang động Huổi Cang và Huổi Đáp xã Pa Ham được công nhận là di tích quốc gia - ảnh: khai thác

Ðược biết, huyện Mường Chà phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành quy hoạch hạ tầng du lịch, 100% cơ sở lưu trú được thẩm định và xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; hoàn thành đầu tư xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại bản Cổng Trời. Ðến năm 2025, huyện đón từ 5.000 - 10.000 khách du lịch trong và ngoài tỉnh; đến năm 2030, ngành du lịch - dịch vụ sẽ đóng góp từ 5 - 7% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

TG: NQA


Tin liên quan
Thu nhập bình quân đầu người huyện Mường Chà tăng trung bình gần 1,5 triệu đồng/năm.
Mường Chà tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng những tháng cuối năm
Quy định tăng mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017
Sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông khi tham gia giao thôn g trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông
<<1 2 3 4 5 6 7