MƯỜNG MƯƠN TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

      Những năm qua, Đảng bộ xã Mường Mươn đã tập trung lãnh đạo nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng có hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT - XH, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

      Là xã thuần nông, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn,tổng diện tích trồng cây lương thực toàn xã đạt 459,1ha; chăn nuôi hàng năm tăng 5%. Xã có 4,95ha mặt nước nuôi thủy sản. Kinh tế có bước phát triển, đời sống của người dân trong xã dần được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 55,62% theo tiêu chí mới, bình quân mỗi năm giảm 3,5%. Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có những chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

UBND xã Mường Mươn họp phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ Đảng viên tập trung hướng dướng người dân PTKT

Gìa làng trưởng bản đến vận động các gia đình tập trung PTKT

      Bám sát nghị quyết của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế đã đề ra. Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề phù hợp. Điển hình như anh Quàng Văn Yêu, đã đi đầu trong phong trào chăn nuôi hộ gia đình với gần 50 con lợn, mỗi năm gia đình anh cho thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng.

      Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và hội viên các đoàn thể có vốn phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đứng ra tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Bằng nhiều giải pháp cụ thể trong lãnh đạo nhân dân tập trung khai thác thế mạnh của địa phương, những năm gần đây, kinh tế của xã Mường Mươn đã từng bước có sự chuyển biến. Xã có gần 30 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

      Đảng bộ xã Mường Mươn đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương. Đồng thời xây dựng, ban hành các chương trình cụ thể, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiến tiến.

      Nhờ phát huy tốt vai trò của Đảng bộ xã trong việc lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế và thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nên đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ xã Mường Mươn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng xã mạnh về kinh tế, vững về QP - AN.

 

Bài, ảnh: Quỳnh Anh


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9