năm 2017 cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch

Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với  những khó khăn như: Nguồn lực đầu tư cho phát triển đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện; thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; Tình hình di dịch cư tự do, lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, giết người, hiếp dâm, cướp của, tự tử bằng lá ngón còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định. Nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của các cơ quan phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện,  cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND giao: Tổng sản lượng lương thực có hạt lương thực có hạt đạt21.142,88 tấn, tăng 392,78 tấnso với năm 2016, đạt 99,61% kế hoạch năm. Lương thực bình quân đầu người 460,46 kg/người/năm; một số loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao phát triển mạnh như cây Dong riềng: Diện tích trồng  260 ha, tăng 74 ha so với năm trước, đạt 104% kế hoạch; Năng suất đạt 550 tạ/ha; Sản lượng 1.430 tấn. Cây Dứa: Diện tích trồng 133,08 ha, tăng 75,08 ha, đạt 221,8% kế hoạch năm, năng suất 80 tạ/ha, sản lượng 1.064,64 tấn; Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, đàn Trâu, Bò, Lợn đạt trên 104% kế hoạch, đàn gia cầm đạt 105,5% kế hoạch; Diện tích nuôi thủy sản đạt 100% kế hoạch.  Tỷ lệ che phủ rừng đạt kế hoạch (35,56%); Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 101,32% dự toán HĐND giao. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đạt 128,79% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 97,01% dự toán HĐND giao. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt 192.980 triệu đồng; tổng dư nợ 524.943 triệu đồng; nợ xấu 1.451 triệu đồng, chiếm 0,27% tổng dư nợ.

Các mặt văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có những chuyển biến tích cực. Trong năm, có  05 trường được công nhận chuẩn quốc gia (nâng số trường chuẩn lên 25 trường, đạt 52 %) 01 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (nâng số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế lên 05 xã, đạt 50 %) ; an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Các lĩnh vực nội vụ, tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc và hoạt động có hiệu quả; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND huyện cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại trong từng lĩnh vực cụ thể: về kinh tế: chỉ tiêu  khoanh nuôi tái sinh rừng so với kế hoạch chưa đạt (đạt 11,94%); tình trạng vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng nhỏ lẻ còn xảy ra ở một số nơi; tốc độ tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ còn thấp (đạt 64,77%);Công tác quản lý nhà nước về thương mại, đất đai còn có hạn chế; các vụ tranh chấp đất đai còn xảy ra ở các vùng nông thôn; Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm chưa cao, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho vùng nông thôn hiệu quả chưa cao; Tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở cơ sở còn chậm và tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập (trong thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng quy mô nhỏ, các dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo).

Về văn hoá – Xã hội: Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp chuyên cần của một số trường còn thấp, chất lượng giáo dục ở một số bản vùng cao, vùng khó khăn còn hạn chế. Cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng được yêu cầu; phong trào ”toàn dân ĐKXD ĐSVH” ở cơ sở vùng sâu, vùng xa có mặt hạn chế; tình trạng bạo lực gia đình vẫn diễn ra; Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản,bảo vệ bà mẹ và trẻ em, kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao (26,1%); tệ nạn xã hội có diễn biến phức tạp; Triển khai thực hiện một số chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo còn có sai sót về đối tượng thụ hưởng.

Vềquốc phòng - an ninh: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định.

Mường Chà, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Người viết: HT


Tin liên quan
Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX
Công điện về việc chủ động phòng chống, ứng phó với không khí lạnh và rét đậm
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2017
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9