Những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013, ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xử lý vi phạm hành chínhtới nhân dân (riêng năm 2017, UBND huyện đã ban hành 01 kế hoạch và 06 văn bản chỉ đạo), đồng thờitổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm  pháp luật. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện về xử lý vi phạm hành chính. Cơ bản người dân có ý thức chấp hành pháp luật, do đó đã hạn chế tối đa các vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo số 315/BC-UBNDngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Mường Chà, Trong năm (tính từ 01/10/2016 đến 30/9/2017) xảy ra 23 vụ vi phạm hành chính với tổng số 29 đối tượng, chủ yếu ở các lĩnh vực: An ninh trật tự, quản lý và bảo vệ rừng, khám tuyển nghĩa vụ quân sự…Nguyên nhânlà do một bộ phận nhân dân hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên ý thức chấp hành pháp luật chưa cao.Cơ quan có thẩm quyền đã ban hành: 29 Quyết định xử phạt vi phạm hành chínhđối với các đối tượng vi phạm pháp luật với hình thức chủ yếu là phạt tiền. Trong đó: 27 Quyết định đã thi hànhxong:02 Quyết định chưa thi hành; 05 Quyết định chưa thi hành xong. Nguyên nhândo: Một số đối tượng còn chây ì, hoặc vi phạm về lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có thực hiện cưỡng chế cũng không thu được tài sản có giá trị). Không có quyết định bị cưỡng chế thi hànhhoặc bị khiếu nại, khởi kiện. Tổng số tiền phạt thu được: 42.660.000đ.

Trong năm có 13 đối tượng đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biệp pháp xử lý hành chính(cai nghiện: 06; giáo dục: 06; giáo dưỡng: 01),giảm so với cùng kỳ năm 2016là 27đối tượng. 100% đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biệp pháp xử lý hành chínhđã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chínhvà đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Không có vụ việc nào bị khiếu nại, khởi kiện đối với việc lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Tuy nhiên, trong quá trìnhtổ chức thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hànhcòn có những khó khăn, vướng mắc đó là: Trình tự, thủ tục, số lượng biểu mẫu liên quan đến xử lý vi phạm hành chính nhiều, trùng nhau nên ảnh hưởng lớn tới việc xem xétsử dụng mẫu biểu, lập hồ sơ ngay từ cơ sở đối với các đối tượng vi phạm; kinh phí hỗ trợ cho việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 và Điểm e Khoản 1 Điều 30 của Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ chưa được bố trí; Trình độ năng lực của một số công chức làm công tác tham mưucòn hạn chế lại chưa được tập huấn, hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính đặc biệt các mẫu biểu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn nên gặp khó khăn trong quá trình lập hồ sơ và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn.

Trước những khó khăn trên, UBND huyện đã kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập giữa các văn bản của Bộ Công an, Bộ Tư pháp để đảm bảo tính thống nhất, tránh trồng chéo trong quá trình áp dụng các văn bản pháp luật; Quy định cụ thể số lượng biên chế (chuyên trách, kiêm nhiệm); bố trí ngân sáchcụ thể để thực hiện công tác này.Đề nghị với UBNDtỉnh: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời và thống nhất áp dụng biễu mẫu xử lý vi phạm hành chính đặc biệt các mẫu biểu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

Mường Chà, ngày 18/10/2017

T/g: Huyền Trân


Tin liên quan
Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Sáng ngày 01/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội thầm nhân dân năm 2017
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà tổ chức xét xử lưu động tại xã Sa Lông
Thông điệp truyền thông trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
<<1 2 3 4