Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Trong 02 ngày, ngày 11-12/5/2017, UBND huyện Mường Chà đã phối hợp với Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan phòng, ban, đoàn thể huyện, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại biểu đã được tiếp thu 03 chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh thực hiện, cụ thể: Giới thiệu Luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, kinh nghiệm xử lý tình huống trong tiếp công tác công dân (đ/c Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Ban tiếp công dân tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh); hướng dẫn quy trình nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh (đ/c Nguyễn Quốc Phong - Trưởng phòng nghiệp vụ III - Thanh tra tỉnh); Giới thiệu nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng; quy trình minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kê khai tài sản thu nhập (đ/c Sùng A Trường - Phó Chánh thanh tra tỉnh).

Qua hội nghị, cơ bản các đại biểu đã nắm được kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, quy trình minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kê khai tài sản thu nhập.

Bế mạc hội nghị, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch tài sản, không để xảy ra tham nhũng góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện.


Tin liên quan
MƯỜNG CHÀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNCS HCM, TUYÊN DƯƠNG 20 ĐỘI VIÊN VÀ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam và phát động hưởng ứng ngày chạy Olympic
Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Mường Tùng và Sa Lông
Bế mạc giải cầu lông truyền thống Mừng Đảng, mừng xuân huyện Mường Chà năm 2017
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9