Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo

thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2017

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SNV ngày 08/12/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của UBND huyện Mường Chà năm 2017,

UBND huyện Mường Chà Thông báo tuyển dụng viên chức cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

2. Tuổi đời dự tuyển đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

4. Có Văn bằng, Chứng chỉ đào tạo, Chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm

5. Có phẩm chất đạo đức tốt; Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Đáp ứng các yêu cầu về vị trí tuyển dụng.

Chú ý: Không nằm trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM CÁC GIẤY TỜ SAU:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, hoặc cơ quan tổ chức có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản sao công chứng Giấy khai sinh gốc).

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ;

6. Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên khác như: Con thương binh, con Liệt sỹ, con Bệnh binh... (nếu có).

- Phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận có 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh.

III. QUY TRÌNH, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển (Có phỏng vấn trực tiếp).

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và thời gian phỏng vấn:

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22/12/2017 đến ngày 22/01/2018 (các ngày làm việc)

Thời gian phỏng vấn: từ ngày 01/02/2018 đến ngày 10/02/2018.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

3. Lệ phí nộp hồ sơ dự tuyển:Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

1. Cấp học Mầm non: Tuyển dụng 22 giáo viên Mầm non, yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên ngành giáo dục Mầm non.

2. Cấp học Tiểu học: Tuyển dụng 24 giáo viên, cụ thể:

- Giáo viên tiếng Anh: 10 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh.

- Giáo viên Tin học: 03 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tin học.

- Giáo viên Văn hóa: 11 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học.

3. Cấp học Trung học cơ sở: Tuyển dụng 16 giáo viên, cụ thể:

- Giáo viên Ngữ văn: 02 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn – Sư phạm khác.

- Giáo viên Toán: 02 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Toán hoặc Toán – Sư phạm khác.

- Giáo viên Hóa: 01 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Hóa hoặc Hóa – Sư phạm khác.

- Giáo viên Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

- Giáo viên Âm nhạc: 02 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc.

- Giáo viên Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật.

- Giáo viên Tin học: 03 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tin học.

Mọi chi tiết xin liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ qua số điện thoại: 0215.3842886./.


Tin liên quan
UBND huyện Mường Chà triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018
Điều kiện để được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 112//2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Quy định về chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng và vay vốn sản xuất, kinh doanh của Nghị định 112/2017 NĐ- CP của Chính Phủ
Viếng đài tưởng niệm các anh hung liệt sỹ nhân dịp tết nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018
5 6 7 8 9 10 11 12 13