Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX

Chiều ngày 20/11/2017, tại phòng họp UBND huyện, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Từ Bá Minh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND đã tổ chức họp với đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6; dự kiến kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 6.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 được sẽ được tổ chức trong 02 ngày, ngày 19, 20/12/2017. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chuẩn bị 09 báo cáo (về các nội dung như: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN;  tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP; công tác chỉ đạo điều hành; kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND huyện trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian từ sau kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX;công tác phòng chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018) và 02 dự thảo Nghị quyết (về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2018; dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2018). Thường trực HĐND huyện chuẩn bị 03 báo cáo, 03 tờ trình và 04 dự thảo Nghị quyết. Các Ban của HĐND, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án, theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và các báo cáo thẩm tra theo thẩm quyền của các Ban của HĐND huyện; Mặt trận Tổ quốc chuẩn bị thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và ý kiến kiến nghị với HĐND, UBND và đại biểu HDND. Các báo cáo phải hoàn thành trước ngày 05/12/2017, riêng báo cáo thẩm tra của các Ban hoàn thành trước này 15/12/2017.

Dự kiến kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, thời điểm trước kỳ họp: các tổ đại biểu bắt đầu tiếp xúc cử tri từ ngày 24/11 đến ngày 12/12/2017,   đại biểu HĐND huyện sẽ báo cáo kết quả hoạt động của mình năm 2017; báo cáo tới cử tri nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6; tham vấn ý kiến nhân dân về đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT- XH, đảm bảo QP - AN, thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thời điểm sau kỳ họp: các đại biểu HĐND huyện phối hợp với đơn vị xã, nơi đại biểu ứng cử. bố trí thời gian để Báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6.

Cơ bản các đại biểu tham dự họp đều nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan nghiêm túc thực hiện chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 6 và kế hoạch tiếp xúc cử tri, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện.

Mường Chà, ngày 21/12/2017

Người viết: HT


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9