Tin chính trị pháp luật

Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
( 16/01/2017 )
Hội Người cao tuổi huyện Mường Chà hiện có 1.630 hội viên, sinh hoạt ở 97 chi hội. Trong những năm qua
Những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính
( 16/01/2017 )
Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013, ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính tới nhân dân
Sáng ngày 01/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội thầm nhân dân năm 2017
( 16/01/2017 )
Sáng ngày 01/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội thầm nhân dân năm 2017 tại Hội trường khách sạn Him Lam, phường Him Lam, thành phố Điện Biên phủ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, Ban Nội chính tỉnh; các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị, thành phố. Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Mường Chà tham dự có 16/20 đồng chí (đạt 80%).
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà tổ chức xét xử lưu động tại xã Sa Lông
( 16/01/2017 )
Ngày 29/11/2017, liên ngành Tòa án nhân dân - Viện Kiểm sát nhân dân - Công an huyện Mường Chà đã phối hợp với UBND xã Sa Lông tổ chức xét xử lưu động 02 vụ án hình sự
Thông điệp truyền thông trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
( 16/01/2017 )
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại để giảm thiểu tình trạng bạo lực
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 01/10/2017
( 16/01/2017 )
Ngày 31/07/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017.
UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý
( 16/01/2017 )
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Luật quy định rõ về về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý
Sơ kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
( 16/01/2017 )
Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, sau 05 năm (2012 - 2017) trên địa bàn huyện đã thu được những kết quả tích cực.
88,1 % án thụ lý được giải quyết, xét xử trong năm 2017
( 16/01/2017 )
Năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Mường Chà đã thụ lý tổng số: 126 vụ án các loại, tăng 28 vụ so với năm 2016, chủ yếu là án tranh chấp dân sự. Trong đó đã giải quyết, xét xử 111 vụ, đạt 88,1 % so với tổng số án thụ lý, còn 15 vụ đang giải quyết trong thời hạn quy định
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về công tác Phòng chống tham nhũng đến năm 2020
( 31/01/2018 )
Nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020
<<1 2