Tin chính trị pháp luật

Luật An Ninh mạng bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
( )
Mạng xã hội và internet ở Việt Nam hiện nay phát triển rất mạnh. Đây chính là cơ hội và cũng là thách thức của chúng ta. Trước các mối nguy hại từ môi trường mạng ngày càng trở nên hiện hữu, có thể thấy rằng việc đảm bảo an toàn trên internet càng trở nên cấp thiết.
Những hành vi bị cấm trên không gian mạng từ ngày 1/1/2019
( 02/01/2019 )
Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, trong đó nhiều hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến người sử dụng mạng xã hội.
1 2>>