Tin chính trị pháp luật

88,1 % án thụ lý được giải quyết, xét xử trong năm 2017
( 16/01/2017 )
Năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Mường Chà đã thụ lý tổng số: 126 vụ án các loại, tăng 28 vụ so với năm 2016, chủ yếu là án tranh chấp dân sự. Trong đó đã giải quyết, xét xử 111 vụ, đạt 88,1 % so với tổng số án thụ lý, còn 15 vụ đang giải quyết trong thời hạn quy định
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về công tác Phòng chống tham nhũng đến năm 2020
( 31/01/2018 )
Nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020
Luật An Ninh mạng bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
( )
Mạng xã hội và internet ở Việt Nam hiện nay phát triển rất mạnh. Đây chính là cơ hội và cũng là thách thức của chúng ta. Trước các mối nguy hại từ môi trường mạng ngày càng trở nên hiện hữu, có thể thấy rằng việc đảm bảo an toàn trên internet càng trở nên cấp thiết.
Những hành vi bị cấm trên không gian mạng từ ngày 1/1/2019
( 02/01/2019 )
Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, trong đó nhiều hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến người sử dụng mạng xã hội.
1 2 3>>