Tin chính trị pháp luật

88,1 % án thụ lý được giải quyết, xét xử trong năm 2017
( 16/01/2017 )
Năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Mường Chà đã thụ lý tổng số: 126 vụ án các loại, tăng 28 vụ so với năm 2016, chủ yếu là án tranh chấp dân sự. Trong đó đã giải quyết, xét xử 111 vụ, đạt 88,1 % so với tổng số án thụ lý, còn 15 vụ đang giải quyết trong thời hạn quy định
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về công tác Phòng chống tham nhũng đến năm 2020
( 31/01/2018 )
Nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020
1 2 3>>