Tin kinh tế

Thu nhập bình quân đầu người huyện Mường Chà tăng trung bình gần 1,5 triệu đồng/năm.
( 16/01/2017 )
Đó là kết quả mà huyện Mường Chà đánh giá được sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới
Mường Chà tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng những tháng cuối năm
( 16/01/2017 )
Mường Chà đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm trước cho đến hết tháng 2 năm sau là lúc nông nhàn
Quy định tăng mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017
( 16/01/2017 )
Trên cơ sở xem xét khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ - CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký.
Sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông khi tham gia giao thôn g trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông
( 16/01/2017 )
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (tại văn bản số 2376/UBND-TH ngày 23/8/2017), UBND huyện Mường Chà đã ban hành văn bản số 867/UBND-VP ngày 29/8/2017 về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, chủ trì là Công an huyện có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ. Các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
<<1 2 3