Tin tức

Quy định tăng mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017
( 16/01/2017 )
Trên cơ sở xem xét khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ - CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký.
Khai mạc giải cầu lông truyền thống mừng Đảng mừng xuân năm 2017
( 16/01/2017 )
Nhằm thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như:
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
( 16/01/2017 )
Triển khai thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch số 3007/KH-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016, ngày 12/10/2016
Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà nhiệm kỳ 2017 - 2022
( 16/01/2017 )
Ngày 20/6/2017 vừa qua, Công đoàn cơ sở Thị trấn Mường Chà đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tổ chức Đại hội và đây cũng là Đại hội điểm để các Công đoàn cơ sở bạn học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội.
1 2 3 4 5 6 7 8 9