Tin tức

Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
( 16/01/2017 )
Ngày 06/6/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Mường Chà đã đưa 02 bị cáo Lò Văn Tương và Lò Văn Thanh là hai anh em ruột cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bản Huổi Tao B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên,
Huyện ủy Mường Chà ban hành Chương trình hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
( 16/01/2017 )
Trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mường Chà đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được nâng lên
Sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông khi tham gia giao thôn g trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông
( 16/01/2017 )
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (tại văn bản số 2376/UBND-TH ngày 23/8/2017), UBND huyện Mường Chà đã ban hành văn bản số 867/UBND-VP ngày 29/8/2017 về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, chủ trì là Công an huyện có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ. Các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
Trương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
( 16/01/2017 )
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên", Huyện ủy Mường Chà xây dựng và ban hành Nghị quyết số 09 - NQ/HU ngày 16/8/2017 về chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Mường Chà,
2 3 4 5 6 7 8 9 10