Tin tức

Những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính
( 16/01/2017 )
Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013, ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính tới nhân dân
Hội LHPN Huyện Mường Chà tổ chức tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/12/1930 - 20/10/2017) và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/20
( 16/01/2017 )
Ngày 20/10/2017, Hội LHPN huyện Mường Chà đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017) và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Hội trường khối đoàn thể
Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, giai đoạn 2012-2017
( 16/01/2017 )
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” có hiệu lực thi hành từ ngày 18/6/2012
865 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới nhưng có khó khăn về nhà ở
( 16/01/2017 )
Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà, hiện tại trên địa bàn huyện có 865 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới nhưng có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ nhà ở
5 6 7 8 9 10 11 12 13