Tin tức tổng hợp

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2017
( 16/01/2017 )
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2017
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6
( 16/01/2017 )
Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX diễn ra trong hai ngày, ngày 19, 20/12/2017.
98,7% việc có điều kiện thi hành được Chi cục Thi hành án huyện Mường Chà giải quyết xong
( 16/01/2017 )
Chi cục Thi hành án huyện Mường Chà với lực lượng mỏng (có 06 biên chế. Trong đó có 02 chấp hành viên, 01 chấp hành viên đã biệt phái đến hết 30/9/2017 mới về cơ quan), việc phải thi hành lớn, địa bàn huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn
Thường trực HĐND huyện Mường Chà giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2015-2016” trên địa bàn huyện
( 16/01/2017 )
Triển khai thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017, 6 tháng cuối năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch (12/KH-TT.HĐND ngày 17/10/2017) và tổ chức thực hiện giám sát “Việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2015-2016” trên địa bàn huyện
năm 2017 cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch
( 16/01/2017 )
Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với những khó khăn như: Nguồn lực đầu tư cho phát triển đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
( 10/01/2018 )
Ngày 22/12/2017, Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên
Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT thuộc UBND huyện năm 2017
( )
Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT thuộc UBND huyện năm 2017
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà năm học 2017-2018
( )
Ngày 01/3/2018 Hộ đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà năm học 2017-2018 đã ban hành thông báo số 08/TB-HĐXT công bố kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà năm học 2017-2018
Triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
( 30/01/2018 )
Ngày 29/01/2018, Huyện uỷ Mường Chà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp tết Mậu Tuất 2018
( 08/02/2018 )
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên (tại văn bản số 79/STTTT-CNTT ngày 24/01/2018) và nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9