Tin tức tổng hợp

Huyện ủy Mường Chà ban hành Chương trình hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
( 16/01/2017 )
Trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mường Chà đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được nâng lên
Trương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
( 16/01/2017 )
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên", Huyện ủy Mường Chà xây dựng và ban hành Nghị quyết số 09 - NQ/HU ngày 16/8/2017 về chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Mường Chà,
Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017
( 16/01/2017 )
Thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-BCĐ, ngày 24/4/2017 của Ban chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình khám,
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện lần thứ X (khóa IX)
( 16/01/2017 )
Sáng ngày 08/9/2017, Liên đoàn Lao động huyện Mường Chà đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành huyện lần thứ X (khóa IX), tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Nụ Phình - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn lao động huyện.
1 2 3 4 5 6 7 8 9