Tin tức tổng hợp

98,7% việc có điều kiện thi hành được Chi cục Thi hành án huyện Mường Chà giải quyết xong
( 16/01/2017 )
Chi cục Thi hành án huyện Mường Chà với lực lượng mỏng (có 06 biên chế. Trong đó có 02 chấp hành viên, 01 chấp hành viên đã biệt phái đến hết 30/9/2017 mới về cơ quan), việc phải thi hành lớn, địa bàn huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn
Thường trực HĐND huyện Mường Chà giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2015-2016” trên địa bàn huyện
( 16/01/2017 )
Triển khai thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017, 6 tháng cuối năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch (12/KH-TT.HĐND ngày 17/10/2017) và tổ chức thực hiện giám sát “Việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2015-2016” trên địa bàn huyện
năm 2017 cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch
( 16/01/2017 )
Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với những khó khăn như: Nguồn lực đầu tư cho phát triển đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
( 10/01/2018 )
Ngày 22/12/2017, Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên
1 2 3 4 5 6 7 8 9