Tin tức tổng hợp

Lãnh đạo huyện thăm, chúc tết gia đình chính sách và các đơn vị xã, thị trấn nhân dịp tết Mậu Tuất năm 2018
( 07/02/2018 )
Cùng với việc chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị LLVT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tuất
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công thương
( 07/02/2018 )
Thực hiện Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính Phủ sửa đổi một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2018
( 13/02/2018 )
Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các hành vi đốt, phá và khai thác rừng trái pháp luật
Các chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng năm 2018
( 08/02/2018 )
Để chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt, duy trì loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh, nâng cao chất lượng và tỷ lệ tiêm chủng
4 5 6 7 8 9 10 11 12