Tin tức tổng hợp

Đối tượng không được hưởng chế dộ, chính sách thanh niên xung phong theo quy định tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017
( 23/02/2018 )
Theo quy định ghi tại khoản 2, Điều 1 của Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 “Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975
UBND huyện Mường Chà triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018
( 25/01/2018 )
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện (tại kỳ họp thứ 6) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018, ngày 25/01, Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018
Điều kiện để được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 112//2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
( 23/02/2018 )
Theo quy định của Nghị định 112//2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Quy định về chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng và vay vốn sản xuất, kinh doanh của Nghị định 112/2017 NĐ- CP của Chính Phủ
( 23/02/2018 )
Theo quy định của Nghị định 112/2017/ND-CP ngày 06/10/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
5 6 7 8 9 10 11 12 13