Tin văn hóa xã hội

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Mường Chà lần thứ VIII
( 16/01/2017 )
hướng tới Đại hội thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X năm 2018, huyện Mường Chà long trọng tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII.
Đại hội thể dục thể thao huyện Mường Chà lần thứ VIII năm 2017 có quy mô lớn hơn cả về số lượng và chất lượng
( 16/01/2017 )
Đại hội thể dục thể thao huyện Mường Chà lần thứ VIII năm 2017 được tổ chức thành công và được đánh giá là có quy mô lớn hơn cả về số lượng và chất lượng so với Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII năm 2013.
Hỗ trợ phương tiện nghe – xem cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Chà.
( 16/01/2018 )
Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 thì vai trò của truyền thông và giảm nghèo về thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.
1 2 3 4>>