Nhằm đảm bảo Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức thành công tiến tới Đại hội lần thứ X công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngày 23/5/2017, Liên đoàn Lao động huyện Mường Chà đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn với sự tham gia của đầy đủ các Chủ tịch công đoàn cơ sở.

          Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Vũ Văn Hữu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mường Chà hướng dẫn cách trang trí Đại hội, hướng dẫn xây dựng các văn bản liên quan đến Đại hội (báo cáo tổng kêt nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, quy trình bầu cử ...), hướng dẫn công tác nhân sự.

          Theo hướng dẫn, yêu cầu Ban chấp hành công đoàn do Đại hội bầu ra phải thực sự có bản lĩnh chính trị, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; có chất lượng và cơ cấu hợp lý; đảm bảo tính kế thừa và phát triển, trẻ hóa, tỷ lệ nữ phù hợp (khoảng 30 - 40%).

Báo cáo Đại hội công đoàn phải đánh giá được kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 (tình hình đoàn viên, người lao động; kết quả hoạt động công đoàn; hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm) và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

          Qua tập huấn, các đại biểu cũng đã chia sẻ những khó khăn của công đoàn mình trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo kế hoạch, các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội xong trong tháng 10/2017, Đại hội lần thứ X công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ được tổ chức xong trong tháng 12/2017.