Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Mường Tùng và Sa Lông

Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Mường Tùng và Sa Lông

 

Thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-BCĐ, ngày 24/4/2017 của Ban chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017 và nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, từng bước nâng cáo sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo khám, chữa bệnh nhân đạo huyện MườngChà đã xây dựng Kế hoạch số: 122/KH-BCĐ ngày 04/8/2017 về việc triển khai Chiến dịch thực hiện Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017 gửicác cơ quan, dơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện Chương trình bắt đầu từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2017 với hình thức tổ chức đợt khám, chữa bệnh lưu động cộng đồng tại 02 xã: Mường Tùng, Sa Lông, với 500 đối tượng được khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí (mỗi xã 250 đối tượng, khám tại Trạm Y tế xã). Trong đó, ưu tiên các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ; hộ gia đình có con em đang công tác tại biên giới, vùng sâu, vùng xa; người cao tuổi nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó nhằm phát hiện, giới thiệu, chuyển tuyến đối với các trường hợp bệnh nặng để được điều trị kịp thời tránh được hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ban chỉ đạo khám, chữa bệnh nhân đạo huyện đã giaoHội Chữ thập đỏ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND xã: Mường Tùng, Sa Lông và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo vận động đóng góp, ủng hộ vật chất, kinh phí cho Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo; phối hợp với Hội Người cao tuổi, Phòng Lao động TB&XH huyện UBND 02 xã trên lập danh sách các đối tượng được khám, chữa bệnh nhân đạo. Kết thúc đợt khám, chữa bệnh nhân đạo, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh theo quy định.

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu thành lập Đoàn, chuẩn bị các trang thiết bị y tế, phương tiện cần thiết thực hiện khám, chữa bệnh. Chỉ đạo các Trạm Y tế, nơi tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ việc khám, chữa bệnh nhân đạo theo kế hoạch.

Giao UBND 02 xã: Mường Tùng, Sa Lông phối hợp lập danh sách các đối tượng tham gia chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 05/10/2017 và chỉ đạo Trạm y tế xã chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ việc khám, chữa bệnh nhân đạo theo kế hoạch.

Mường Chà, ngày 04 tháng 8 năm 2017

Người viết

 

 

 

Huyền Trân

(Trần Thị Huyền - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện)


Tin liên quan
Liên đoàn Lao động huyện Mường Chà phối hợp với Phòng văn hóa - thông tin tổ chức giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động năm 2018
BẾ MẠC HỘI DIỄN CÔNG NÔNG BINH TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ V NĂM 2018
BẾ MẠC LIÊN HOAN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VÀ THỂ THAO DÂN TỘC CỤM LIÊN XÃ PHÍA NAM HUYỆN MƯỜNG CHÀ NĂM 2018
Hoa tớ dày - “Nàng tiên” ngủ quên giữa đại ngàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9