Tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội tăng 13% so với đầu năm

Theo báo cáo số 80/BC-NHCS ngày 19/6/2017 của  phòng giao dịch huyện Mường Chà về kết quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Trong 6 tháng đầu năm 2017, phòng giao dịch huyện Mường Chà đã căn cứ vào quyết định số 121/QĐ-BĐD HĐQT ngày 14/02/2017 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2017 và nhu cầu vay vốn của đối tượng chính sách tại các xã, thị trấn tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 tới các xã, thị trấn. Sau đó tiến hành các trình tự, thủ tục cho vay theo quy định của Nhà nước.

Tính đến 19/6/2017, tổng dự nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 215.922 triệu đồng, tăng 18.169 triệu đồng, đạt 99 % KH giao, tăng13% so với đầu năm. Trong đó: cho vay hộ nghèo: 143.012 triệu đồng;  cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn: 27.873 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm: 4.468 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo: 19.853 triệu đồng;  cho vay hộ mới thoát nghèo: 3.043 triệu đồng; cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở: 3.431 triệu đồng; cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn: 10.946 triệu đồng;  cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 647triệu đồng. Cơ bản các hộ gia đình được vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Nợ quá hạn:469 triệu đồng, chiếm 0, 22% tổng dư nợ.

          Phòng giao dịch huyện Mường Chà đã triển khai nghiệp vụ huy động tiết kiệm tới 100%  Tổ tiết kiệm & vay vốn (TK&VV), do đó đã huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV với tổng nguồn vốn là: 1.332 triệu đồng, tăng trưởng 15% so với đầu năm.

          Để thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng theo chỉ tiêu giao năm 2017, 6 tháng cuối năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác trong việc thực hiện chính sách đầu tư tín dụng ưu đãi đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi tới các đối tượng được thụ hưởng; huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK &VV; tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay, đảm bảo các hộ được vay vốn, sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả cao.

 

Mường Chà, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Người viết: HT

 

 

 

HT


Tin liên quan
Diện tích gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân năm 2016-2017 tăng so với cùng kỳ năm trước
Năm 2017 giao thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng 17% so với năm trước
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Dư nợ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Mường Chà đạt 268.500 triệu đồng
<<1 2