Triển khai thực hiện bản số 3790/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng năm 2017

Triển khai thực hiện bản số 3790/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng năm 2017

                                                                                                       

Triển khai thực hiện bản số 3790/BNN-TCLN ngày 09/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng năm 2017 (gửi 04 tỉnh: Điện Biên, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam) và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại các văn bản: số 755/UBND-KTN ngày 21/3/2017 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; số 918/UBND - KTN ngày 10/4/2017 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh; số 1410/UBND-KTN ngày 22/5/2017về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng năm 2017, ngày 05/8/2017, UBND huyện đã ban hành văn bản số 529/UBND-VP về việc tăng cường giải pháp bảo vệ rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Mường Chà chỉ đạo các quan, phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị LLVT huyện và UBND các xã, thị trấn theochức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3790/BNN-TCLN ngày 09/5/2017 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:Yêu cầu chủ rừng, chính quyền xã, thị trấn rà soát các khu rừng trọng điểm, triển khai thực hiện quyết liệt phương án PCCCR, không để xảy ra cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm địa bàn hướng dẫn người dân làm nương theo đúng quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu rừng trọng điểm thời kỳ cao điểm về cháy rừng…Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCCCR…

Đối với công tác chống chặt phá rừng trái pháp luật: Yêu cầu rà soát các khu rừng trọng điểm, các khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao về phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật; triển khai thực hiện quyết liệt giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng, chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự, an ninh. Phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp buông lỏng quản lý, sai phạm trong công tác bảo vệ rừng.

UBND huyện đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt kiểm lâm, các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn điều tra, xác định đối tượng cầm đầu, xúi dục, tổ chức người dân phá rừng tập trung, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 


Tin liên quan
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị
88% án thụ lý được giải quyết, xét xử
Lần thứ ba bị Tòa án nhân dân huyện Mường Chà xét xử vì tội mua bán trái phép chất ma túy
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà Tổ chức xét xử lưu động tại xã Ma Thị Hồ
<<1 2